Wie zijn wij?

Stichting Wijkactiviteiten Slikkerveer (SWS) is een zelfstandige vrijwilligersorganisatie, die zich bezighoudt met het creëren en organiseren van activiteiten en cursussen voor jong en oud in Slikkerveer. Een van de doelstellingen van onze stichting is, dat iedere cursus en/of activiteit op basis van “low budget” wordt gegeven, zodat het voor iedereen toegankelijk is.

Voor de cursussen werkt de Stichting met vakkrachten waardoor de kwaliteit gewaarborgd blijft en met alle activiteiten werken wij met vrijwilligers.

Onze Stichting bestaat uit een bestuur van vier personen (ook op vrijwillige basis):

  • Willem Buying, Voorzitter
  • Sylvia Verbaas, Penningmeester/Coördinator
  • Christa Koopmans, Secretaris
  • Riet OpdenBrouw, Algemeen bestuurslid

Onze thuisbasis is het Wijkvoorzieningencentrum Slikkerveer aan de Reijerweg 62. Iedere activiteit en/of cursus zal in en rond dit centrum plaatsvinden.
Stichting Wijkactiviteiten Slikkerveer (SWS) Reijerweg 62 2983AT Ridderkerk

Stichting Wijkactiviteiten Slikkerveer heeft zelf het avond- en weekendbeheer van het Wijkcentrum. Voor huur van één van de zalen voor vergaderingen etc. kunt u kontakt met ons opnemen.