Privacy beleid

Stichting Wijkactiviteiten Slikkerveer, gevestigd aan de Reijerweg 62 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: info@sws-slikkerveer.nl, telefoonnummer 06-409 88 261

Persoonsgegevens:

Stichting Wijkactiviteiten Slikkerveer verwerkt uw persoonsgegevens bij deelname aan onze cursussen die u aan ons verstrekt.
Wij verwerken uw achternaam, adresgegevens, telefoonnummer en emailadres uitsluitend voor het afhandelen van het versturen van rekeningen en u te kunnen informeren omtrent de betreffende cursus.
Indien u uw cursus opzegt, dan bewaren wij niet langer dan nodig uw persoonsgegevens.

Stichting Wijkactiviteiten Slikkerveer gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Stichting Wijkactiviteiten Slikkerveer deelt geen persoonsgegevens met derden. U heeft het recht om uw persoonsgegevens op verzoek in te zien.

Stichting Wijkactiviteiten Slikkerveer neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Indien u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of indien er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via ons emailadres info@sws-slikkerveer.nl

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens zouden hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@sws-slikkerveer.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Camerabewaking:
In ons centrum maken wij gebruik van bewakingscamera’s. Deze zijn uitsluitend bedoeld om te waken over bezoekers en hun en onze eigendommen, zoals diefstal en vandalisme.