Aangepast bewegen

Op maandagmiddag van 13.00 tot 14.00 is er een cursus ouderengymnastiek